Building Intelligence

Gebouwintelligentie is de jongste divisie van Delta Technics. Door de enorme toename aan technieken in moderne gebouwen, en het koppelen van deze technieken op een IP-netwerk, ontstaan enorme mogelijkheden die echter vaak onbenut blijven. Alles kan veel eenvoudiger en efficiënter werken als er synergie zou zijn tussen deze systemen. Hier bieden wij oplossingen die als het ware intelligentie toevoegen aan uw gebouwen en terreinen. Uw gebouw dat ook nadenkt, en anders kan reageren wanneer de omstandigheden veranderen. Dit verhoogt in grote maten uw comfort, efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit. 

Oplossingen

De oplossingen zijn zeer uiteenlopend en haast onbegrensd. Wij bespreken graag uw project, en denken graag mee na over de mogelijkheden en de meerwaarde die ze realiseren. Dit zowel in bedrijfsgebouwen, kantoren, magazijnen, productieomgeving, maar ook zorginstellingen, wooneenheden, zorgwoningen en woningen met het oog op levensbestendig wonen. Er is veel mogelijk, ook in bestaande gebouwen en omgevingen. 

Dit betreft ook geen “Domotica” zoals vaak wordt gedacht. Domotica is beperkt tot het bedienen van vooraf gedefinieerde actoren, al dan niet deels geautomatiseerd. Dit voegt echter vaak geen synergie tussen systemen toe, en al helemaal geen intelligentie.

Toegangscontrole

Toegangscontrole kunnen we plaatsen als standalone systeem, of als onderdeel van dit intelligente gebouwsysteem. Toegangscontrole zorgt voor de identificatie van een persoon d.m.v. Persoonlijke badge en/of code. Indien de gebruiker op dat moment toegang heeft tot de ruimte, zal een poort of deur ontgrendeld worden. In de andere richting kan gekozen worden voor eenzelfde systeem, een “exit” knop, of personendetectie die de deur automatisch opent om naar buiten te gaan. Dit systeem kan gekoppeld worden zodat de beveiligingscamera een beeld opslaat van de persoon die de deur ontgrendeld, het alarmsysteem dat de sector waartoe toegang verkregen werd ontwapend, verlichting ventilatie en verwarming. Verder is het mogelijk een overzicht te bewaren van de aanwezige personen in het gebouw of sector, en de tijdstippen dat personen toekomen en vertrekken. Voor de toegangscontrole zelf werken wij met de producten van Paxton. Dit is een toonaangevende fabrikant met modulaire systemen van één tot honderden deuren. Paxton is sinds 1985 gespecialiseerd in toegangscontrole en ook marktleider in deze sector. Hun oplossingen zijn betrouwbaar, modern en innovatief. Wij zijn Paxton Net2 Pro partner.

Monitoring / Video

Camerabewaking is de laatste jaren ook erg geëvolueerd door de ontwikkeling van IP-camera’s en digitale recorders zijn een heel aantal mogelijkheden ontstaan. Desondanks deze IP-camera’s in principe volledig geïntegreerd kunnen worden in uw datanetwerk, en zelfs Wi-Fi netwerk, is het erg belangrijk om deze toch in een volledig gescheiden netwerk te plaatsen (aparte switch of minstens V-lan). Immers vereisen IP-camera’s van de laatste generatie ook een continue bandbreedte om hun beelden te streamen. Het is ook evident om deze beelden af te schermen en te beveiligen. Wij kunnen video-oplossingen aanbieden van diverse fabrikanten als Sony, Panasonic, Dahua, Vivotec, Hikvision. Dit kan als standalone, maar kan ook gekoppeld worden aan andere technieken in uw gebouw.

Door gebruik van IP-camera’s en digitale beelden kunnen we bepaalde acties koppelen. We kunnen in een beeld bepaalde lijnen of gebieden selecteren waar we functies aan koppelen: indien voorwerpen verdwijnen, of voorwerpen verlaten achter blijven. Ook wanneer lijnen worden overschreden, er beweging is in een bepaald stuk etc. Ook kunnen personen geteld worden, en kan er in zekere mate gezichtsherkenning worden toegepast. Ook kunnen personen of voertuigen automatisch gevolgd worden met bewegende camera, zodat ook op een groter terrein steeds goede herkenbare beelden genomen worden.

Wanneer deze gebeurtenissen als input gegeven worden aan ons intelligent systeem zijn er enorm veel mogelijkheden. Zo kan een beweging op bepaalde momenten en onder bepaalde voorwaarden het licht bedienen, maar in andere voorwaarden het alarm triggeren. In de huidige terreurdreiging is een doos die onbeheerd achterblijft een trigger om melding te maken aan de security, eventueel de ruimte te ontruimen en de toegangsdeuren tijdelijk te blokkeren. Lijndetectie kan detecteren of iemand toekomt of buitengaat, en hier ook andere acties aan koppelen. 

Om de beelden op te slaan en te kunnen exporteren conform de wetgeving, werken wij met Milestone. Dit is een specifieke software die de beelden centraal opneemt en volgens bepaalde voorwaarden bijhoudt en kan exporteren in een formaat dat rechtsgeldig als bewijsmateriaal gebruikt kan worden. Uiteraard volgen wij ook de geldende wetgeving, en zorgen wij voor de nodige kennisgeving bij de installatie. 

LOXONE als basis

Als basis voor ons intelligent systeem gebruiken we de componenten en software van Loxone. 

Dit is een toonaangevende Oostenrijkse fabrikant, die doordachte oplossingen ontwikkeld om gebouwen verregaand te automatiseren. Eén van de vele voordelen van Loxone is dat het modulair uit te bouwen is, en compatibel met de meest gangbare protocollen en interfaces als IP, KNX, DMX, Modbus, RS485, RS232, EnOcean, 0-10V, Dali, 1-wire,… 

Wij durven stellen dat een doordacht systeem via Loxone vaak goedkoper uitkomt dan een klassieke benadering waar verlichting, ventilatie, verwarming en alarmsysteem als aparte installaties worden uitgevoerd. Dan hebben we het nog niet over de toegevoegde waarde die dit systeem kan bieden. 

Om de mogelijkheden uit te schrijven en voorbeelden te geven zouden we vele pagina’s moeten volschrijven. Makkelijker is om het zelf te ervaren. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend bezoek aan het Experience Center in Nijlen. Overtuig uzelf en ervaar welke mogelijkheden dit systeem kan bieden!

Contact